Flash cards per utilitzar a l'aula.

A més a més dels flash cards, hi podeu trobar diferents activitats de writing i jocs per l'aprenentatge del vocabulari presentat.